Administrație transparentă și eficientă

Sistematizarea si completarea informatiilor publice

Ce se întâmplă acum?

Un fundament obligatoriu pentru orice decizie de dezvoltare a orasului este informatie completa si sistematica. Acum nici Primaria nu cunoaste informatia, deciziile fiind luate adesea dupa ureche. Cu atat mai putin informatia este cunoscuta de cetateni. Propunem sistematizarea informatiei intr-un sistem informatic geospatial (GIS), astfel incat decizia sa fie fundamentata iar cetatenii sa poata participa in cunostinta de cauza la procesul de decizie.

Astăzi, proprietatile municipalitatii sunt cuprinse intr-un document cu 150.000 de pozitii, in care sunt aruncate de-a valma terenuri, apartamente, gherete, stalpi, contoare, conducte etc.

Nu exista o evidenta publica a apartamentelor si spatiilor inchiriate, a terenurilor concesionate de Primarie, a parcarilor publice. Intuim ca veniturile obtinute de primarie sunt mult sub ce ar putea obtine, dar nu avem informatia de baza care sa ne permita sa estimam care ar fi veniturile realiste.

In fiecare saptamana dispar doua spatii verzi dintre blocuri pentru ca nu exista corespondenta intre situatia cadastral-funciara si reglementarea urbanistica a respectivelor terenuri. Nu se poate face o strategie de amenajare de noi parcuri daca nu cunoastem care sunt terenurile disponibile.

Nu cunoastem spatiile si terenurile proprietatea primariei in care ar putea fi amenajate crese, gradinite si scoli, centre culturale de cartier si baze sportive gratuite.

Nu exista informatia sistematizata despre parcarile de resedinta (in special in cartierele de blocuri) si despre spatiile folosite ad-hoc ca parcari de resedinta. Cu atat mai putin nu exista o corespondenta intre spatiile de parcare existente si numarul de masini ale locatarilor din zona. Nu se poate face o strategie pentru parcari fara acest fundament.

Mai multe lucrari publice ale primariilor au fost intarziate de retele subterane care nu figurau in planuri.

Procesul de expropriere pentru lucrari publice este intarziat de absenta informatiilor privind proprietarii.

Ritmul consolidarii cladirilor cu risc seismic este dezastruos. Primaria Generala nu are nici evidenta completa a proprietarilor din cladirile de consolidat. Neexistand evidenta apartamentelor inchiriate de primarie, nu putem sti cate din acestea pot fi alocate pentru gazduirea temporara a locatarilor din cladirile cu risc seismic.

Nu exista o situatie a locuintelor care nu au contract de salubritate, desi este evident ca numeroasele locuri din Bucuresti in care se arunca gunoaie provin, in principal, de la acesti proprietari.

Nu exista o planificare a lucrarilor de utilitati si a lucrarilor de asfaltare si in consecinta avem numeroase situatii in care aceeasi strada se sparge de mai multe ori pentru a instala diferitele utilitati.

Fata de amplul fenomen de construire ilegala, nu exista o corespondenta intre autorizatiile de construire emise de autoritati, intre procesele verbale de receptie si informatiile din cartea funciara.

Ce vrem să facem?

Hartile cadastrale existente vor fi translatate in sistem GIS. Corelate cu informatia postala, ele vor constitui harta – referinta pentru toate informatiile enumerate in continuare. Aceasta harta va fi publica.

1. Informatiile cu privire la proprietate (Cartea Funciara) vor fi inscrise in harta. Cu alte cuvinte, fiecare imobil va fi reprezentat pe harta – referinta, iar informatia cu privire la proprietatea fiecarei parti din imobil va fi asociata reprezentarii pe harta – referinta. Informatia va fi corelata cu informatia fiscala aflata la administratiile financiare. Va fi publica doar informatia cu privire la proprietatea public / privata asupra imobilelor.
2. Proprietatile publice (ale primariei, ale guvernului si ale altor institutii de stat) vor fi reprezentate explicit pe harta – referinta. Pentru proprietatile primariei, va fi asociata informatia cu privire la modul de valorificare (inchiriere, locuinta sociala, concesiune).

3. Reglementarile de urbanism (functiuni posibile ale constructiilor de pe teren, parametrii de construire) vor fi marcate pe harta – referinta. In particular, harta – referinta va inventaria in mod complet spatiile verzi, care vor fi reglementate in mod explicit in Planul Urbanistic General si astfel protejate de defrisare.
4. Parcarile in administrarea celor sapte primarii din Bucuresti vor fi figurate pe harta – referinta, in corespondenta cu contractele de inchiriere. Spatiile folosite ca parcari ad-hoc vor fi reglementate ca parcari provizorii si vor fi incluse in harta – referinta.

5. Hartile retelelor de utilitati vor fi preluate de la operatorii de utilitati si incluse in harta – referinta. Pentru fiecare strada vor fi figurate in harta – referinta: informatia despre contractul de intretinere a strazii (momentul in care se va reface asfaltul) si intentiile operatorilor de utilitati de a reface retelele, pentru ca interventiile sa fie coordonate.

6. Pentru constructiile noi, vor fi indicate in harta – referinta informatiile esentiale din autorizatia de construire, imaginea volumului exterior al constructiei autorizate, informatiile esentiale din procesul verbal de receptie, in corespondenta cu informatia asupra tipului de proprietate.