Comunicat - Uniunea Salvaţi Bucureştiul

Nicușor Dan reclamă TVR la CNA pentru discriminare:
Televiziunea publică a transmis informații despre timpii de antenă și dezbaterile electorale la 7 zile după începerea campaniei electorale

16.05.2016, București

 

USB solicită CNA să dispună toate măsurile necesare pentru corectarea situației

thumbnail_L1059118

Nicușor Dan a sesizat astăzi CNA privind discriminarea din situația TVR1, care încalcă prevederile legale privind campania electorală. Televiziunea publică a transmis informații despre timpii de antenă și dezbaterile electorale la 7 zile după începerea campaniei electorale.  Campania a început de aproape 2 săptămâni și, până în acest moment, niciun candidat USB nu a primit invitație la dezbaterile electorale organizate de TVR1, în ciuda prevederilor clare în acest sens.

Nicușor Dan: “Campania a început de aproape două săptămâni. Au fost mai multe dezbateri pe București și niciun candidat de la USB nu a fost invitat. Sper ca CNA să regleze această situație și să ne permită accesul în dezbaterea publică pentru a transmite mesajul nostru către bucureșteni.”

USB a fost anunțată despre calculul timpilor de antenă cuveniți și programarea emisiunilor cu caracter electoral tocmai pe data de 12 mai 2016, la ora 16.33, la 7 zile întârziere după timpul legal, timp în care TVR 1 a avut mai multe dezbateri electorale. Mai mult, chiar și după această dată TVR1 nu a înaintat nicio invitație către USB în dezbaterile electorale, afectând grav echilibrul campaniei electorale.
Conform legii, Societatea Română de Televiziune trebuia să comunice timpii de antenă și programarea emisiunilor cu caracter electoral în termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor transmise de Biroului Electoral Central.

Sesizarea oficiala poate fi consultată în documentul atasat mai jos.

Contact media: Ioana Lupea, e-mail ioana.lupea@yahoo.com; 0726 704 006.

 

Către: Consiliul Național al Audiovizualului
Bd. Libertății nr. 14, sector 5, București
Data: 16.05.2016
Subiect: Încălcarea prevederilor Legii 115/2015, Legii 504/2002 și Deciziei CNA nr. 244/2016.

Stimate domnule Președinte,

Subscrisul, Partidul Politic “Uniunea Salvați Bucureștiul” – U.S.B. cu sediul central în București, Strada Roma, nr. 41, Sector 1,  înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 40 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. 24340/3/2015, în şedinţa publică din data de 11.09.2015, definitivă prin Decizia civilă nr. 577-A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă la data de 27.11.2015, cod de identificare fiscală 35700414, reprezentat legal prin Dl. Nicușor Daniel Dan, în calitate de Președinte, vă adresăm prezenta

SESIZARE

prin care vă aducem la cunoștință încălcarea prevederilor legale privind accesul USB la serviciile publice de televiune prevăzute de Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum și încălcarea dispozițiilor Legii 504/2002 a audiovizualului și Deciziei CNA nr. 244/2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016.

Mai exact, USB a fost informată de Societatea Română de Televiziune despre calculul timpilor de antenă cuveniți și programarea emisiunilor cu caracter electoral, prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea 115/2015, la care candidații USB aveau dreptul să participe, tocmai pe data de 12 mai 2016, la ora 16.33 (conform e-mail atașat prezentei), adică la aproape o săptămână de la începerea campaniei electorale.

În această perioadă USB nu a participat la emisiuni cu caracter electoral, echilibrul campaniei electorale fiind puternic afectat.

USB a depus liste de candidați pentru toate sectoarele Municipiului București dar și pentru Municipiul București (Primărie și Consiliu General), îndeplinind astfel condițiile menționate la art. 68 alin. 1 din Legea 115/2015.

Toate candidaturile au rămas definitive și au fost comunicate de birourile electorale pe data de 4 mai 2016, așa cum se poate observa mai jos:

Municipiul București – http://www.prefecturabucuresti.ro/resurse/2016_alegeri/Anunt_nr_179_candidaturi_definitive.pdf
Sectorul 1 – http://www.primariasector1.ro/download/alegeri-locale-2016/primari/pv-ramanere-definitiva-candidaturi-Sectorul-1.pdf
Sectorul 2 – http://81.196.196.11:3012/Alegeri%20locale%202016/04.05.2016%20P.V.%20Candidaturi%20definitive.pdf
Sectorul 3 – http://www.primarie3.ro/files/t_2016/05/Candidaturi%20definitive%2004.05.2016.pdf
Sectorul 4 – http://www.alegerisector4.ro/user/image/proces-verbal-ramanere-definitiva-candidaturi.pdf
Sectorul 6 – http://www.primarie6.ro/wp-content/uploads/2015/11/Proces-verbal-nr.10-din-04.05.2016.pdf

Conform prevederilor art. 68 alin. 1 din Legea 115/2015 Societatea Română de Televiziune trebuie să calculeze timpii de antenă, inclusiv pentru USB, în termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor transmise de Biroul Electoral Central.

Având în vedere data proceselor verbale de stabilire a candidaturilor definitive menționate mai sus, respectiv 4 mai 2016, Societatea Română de Televiziune trebuie să comunice timpii de antenă și programarea emisiunilor cu caracter electoral pe data de 5 mai 2016. Tinând cont că pe data de 6 mai 2016 a început campania electorală, aceasta era comunicarea legală și logică.

Comunicarea cu întârziere a timpilor de antenă reiese și din documentele transmise de Societatea Română de Televiziune, care menționează emisiuni programate anterior datei comunicării respectivelor documente.

Comunicarea cu întârziere a timpilor de antenă a împiedicat candidații USB să se prezinte în fața cetățenilor, care nu au avut o reprezentare echilibrată și echitabilă a competitorilor electorali pe baza căreia să se informeze în vederea exercitării votului.

Prin comunicarea cu întârziere către USB a timpilor de antenă, Societatea Română de Televiziune a încălcat mai multe prevederi ale Legii 115/2015:

art. 65:
(1)În campania electorală, candidaţii, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi cetăţenii au dreptul să-şi exprime opiniile în mod liber şi fără nicio discriminareprin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.

art. 66:
(1)Campania electorală, prin serviciile de programe audiovizuale, publice şi private, trebuie să servească următoarelor interese generale:
a)ale electoratului, de a primi informaţii corecte, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză;
b)ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor, de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta platformele, programele politice şi ofertele electorale;
c)ale radiodifuziunilor, de a-şi exercita drepturile şi responsabilităţile care decurg din profesiunea de jurnalist.
(2)Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.

art. 70 alin. 1:
(1)Radiodifuzorii publici şi privaţi au obligaţia de a asigura, prin măsuri tehnice şi redacţionale, reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

art. 71 alin. 1:
(1)Emisiunile şi dezbaterile electorale trebuie să asigure tuturor candidaţilor condiţii egale în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

Mai mult, Societatea Română de Televiziune, prin neinvitarea candidaților USB de la începutul campaniei electorale, a încălcat și prevederi ale Legii 504/2002:

Art. 261:
Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

În plus, dispozițiile Deciziei CNA nr. 244/2016 au fost de asemenea încălcate de Societatea Română de Televiziune.

Considerăm că transmiterea cu întârziere a informațiilor menționate mai sus de către Societatea Română de Televiziune s-a făcut cu intenție având în vedere că pe data de 6 mai aceasta a publicat detalii cu privire la programarea campaniei electorale: http://www.tvr.ro/tvr-va-difuza-peste-9-000-de-minute-dedicate-campaniei-electorale_16597.html#view

În concluzie, în conformitate cu prevederile Legii 504/2002, solicităm CNA să dispună toate măsurile necesare pentru corectarea situației în care a fost defavorizată și discriminată USB.

Mai exact, solicităm CNA să dispună Societății Române de Televiziune reprogramarea timpilor de antenă alocați USB de care subscrisa nu a putut să beneficieze datorită comunicării cu întârziere a acestora.

Mai mult, solicităm CNA să dispună Societății Române de Televiziune postarea unui mesaj cu privire la această situație în care a fost implicată USB la începutul fiecărei emisiuni menționate la art. 67 alin. 1 din Legea 115/2015, pentru toată perioada până la finalul campaniei electorale.

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dvs. reprezentantului nostru, doamna Ioana Lupea, la adresa de e-mail ioana.lupea@yahoo.com și la numărul de telefon 0726 704 006.

Cu deosebit respect,

Nicușor Daniel Dan

Președinte